Η Paspartu παρέχει πιστοποιημένες και επίσημες μεταφράσεις:

  • Πιστοποιημένες ονομάζονται οι μεταφράσεις που προορίζονται για επίσημη χρήση από κάποιον μη κρατικό φορέα, όπως τα πανεπιστήμια, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι δικηγόροι ή οι δυνητικοί εργοδότες.

  • Οι επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις αποτελούν πιστή απόδοση του πρωτοτύπου και γίνονται αποδεκτές μόνο εάν φέρουν την υπογραφή του μεταφραστή που πιστοποιεί την εγκυρότητα του εγγράφου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αρμόδια δικαστήρια και τις αρχές. Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση επίσημων μεταφράσεων άριστης ποιότητας για πελάτες σε όλον τον κόσμο.